คุณ จิระ  รัตนะรัต

MAXIMA

ถือกำเนิดจากความมุ่งมั่นของ คุณจิระ รัตนะรัต ผู้ที่มีความหลงใหลและใจรัก ในเสน่ห์ของยานยนต์ ด้วยความรู้ปริญญาโท Automotive Engineering จากมหาวิทยาลัย สตุดการ์ด ประเทศเยอรมันน บวกกับประสบการณ์จากการทำงานกับ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ บริษัท Bosch

ที่เรื่องชื่อในด้านระบบหัวฉีด น้ำทันเชื้อเพลิง ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ จึงได้ตัดสินใจทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะบุกเบิก อุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ที่เป็นของคนไทย

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ได้กลายเป็นโรงงานผลิตที่ทันสมัย มีห้องทดลอง ที่ก้าวล้ำด้วยอุปกรณ์และเทดโนโลยีที่นำไปสู่ การวิจัยและการพัฒนา อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ได้ น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง เพื่อการขนส่งทั้งทางบก, ทางน้ำ รวมทั้ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคการก่อสร้าง เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในโลกยุคอนาคตบริษัท ฟีนิกซ์ ปิโตเลี่ยม จำกัด 26/36-37 อาคารอรกานต์ ชั้น11 ถ.เพลินจิต ซอยชิดลม กรุงเทพมหานคร 10330
ประเทศไทย โทร. 0-2655-0480 โทรสาร. 0-2253-2248 E-mail : info@maximaoil.com
© Copy Rights reserved 2004 www.maximaoil.com
Home About Us Contact